fbpx

GO UP

ДИМЧО АЛАДЖОВ

археолог
удостоен през 2002г. за изключителни заслуги в областта на археологията и развитието на музейното дело