fbpx

GO UP

ИНЖ. ВЕСЕЛИН ЗЛАТИНОВ

Инженер лесовъд
удостоен през 2012г. за големи заслуги в паркоустройството и озеленяването на Хасково