fbpx

GO UP

ОБРАЗЦОВО НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗАРЯ-1858“, ХАСКОВО

Образцово народно читалище „Заря-1858“ в град Хасково е първото читалище в Южна България и четвъртото поред у нас, създадено през далечната 1858 година – само две години след читалищата в Свищов, Лом и Шумен. Възникнало в условията на робство, то става средище на просвета и култура за народа и център на национално-освободителните и революционни борби в Хасково. Неговата ранна история е една нестихваща борба с невежеството и мрака, борба срещу гръкоманските интриги и османската тирания.
Образцово народно читалище „Заря-1858“ в Хасково е рожба на възрожденският дух, обхванал българското население в градa и околията. То е резултата от дълбоките социално-икономически промени, обхванали българското общество през 19 век.
В днешни дни образцово народно читалище „Заря-1858“ в град Хасково продължава да развива мащабна дейност – ето една малка част от нея:
– една от най-дейните библиотеки в България, притежаваща над 118 хиляди тома книги;
– езикова школа;
– музикална школа;
– школа по изобразително изкуство;
– компютърна школа;
– представителен смесен хор „Родна песен”;
– клуб по спортни танци „Хасково”;
– клуб за стари градски песни и шлагери „Ари”.
Местоположение:

град Хасково

 Адрес:

пл. Свобода 11

За информация:

 Телефон: +359 38 665409
 E-mail: zaria_1858@abv.bg