fbpx

GO UP

51-ият Национален конкурс за дебютна литература “Южна пролет”

51-ият Национален конкурс за дебютна литература “Южна пролет”

Община Хасково очаква дебютните творби на бъдещите лауреати на

Националния литературен конкурс „Южна пролет“ Хасково 2023

51-ият Национален конкурс за дебютна литература

“Южна пролет” ще се проведе в края на април  

На 26, 27 и 28 април 2023 година Община Хасково ще проведе 51-и  Национален конкурс за дебютна литература „Южна пролет”.

За участие в конкурса се приемат първи книги, филмови сценарии и пиеси на автори до 40-годишна възраст в следните жанрове:

  • Поезия (стихосбирки, поеми) – издадена книга
  • Проза  (разкази, повести, романи) – издадена книга
  • Литературна критика и литературна история – издадена книга
  • Детска литература – издадена книга
  • Филмов сценарий
  • Драматургия

Дебютантите ще бъдат оценявани от квалифицирано жури. 

Община Хасково присъжда във всеки от шестте жанра награда „Лауреат” с бронзова статуетка „Пегас” и парично възнаграждение в размер на 1000 лв.

Община Хасково връчва награда на името на първия български модерен книгоиздател „Александър Паскалев” в размер на 2000 лв. за цялостен принос в областта на литературата и изкуството. 

Книгите, филмовите сценарии и пиесите за конкурса следва да са издадени в периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2023 г. включително. Те трябва да се представят най-късно до 04.04.2023 г. в пет екземпляра, които не се връщат на авторите, заедно с биографични данни за дебютанта, негова снимка /по възможност в размер за лични документи – 35x45mm/, e -mail и мобилeн телефон на адрес: Хасково, Община Хасково,  пл. “Общински” №1, Дирекция  “Хуманитарни дейности и обслужване на населението”

Телефони за справка:

038/603 391, 603 459, 603 341          

Е-маil : culture@haskovo.bg