fbpx

GO UP

АДВОКАТ ВЛАДИМИР ДАМЯНОВ

Председател три поредни мандата на Адвокатска колегия – Хасково 
удостоен през 2011г. за всеотдайна дългогодишна дейност, посветена на правото