fbpx

GO UP

Лични данни

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

В настоящото изявление се обяснява каква информация се събира при посещение на интернет страницата и как тя се използва. Тази политика за поверителност се отнася за информацията, която се събира чрез тази интернет страница и не се отнася за информация, събирана и обработвана от ОП „Спорт, отдих и туризъм“ на други законосъобразни основания.

Администратор на личните данни е:

ОП „Спорт, отдих и туризъм“

6300 гр. Хасково

бул. ”България” № 79 ет. 3 

тел.: 038/664 115

електронна поща: p.delo@abv.bg

Длъжностно лице по защита на данните.

При възникнали въпроси относно това как се използват и обработват Вашите лични данни, може да се обърнете към длъжностното лице по защита на данните:

6300 гр. Хасково

бул. ”България” № 79 ет. 3 

тел.: 038/664 115

електронна поща: p.delo@abv.bg

Информация, която се събира.

Като посетители на интернет страницата на ОП „Спорт, отдих и туризъм“ може да разглеждате съдържанието й без да въвеждате лични данни. При отваряне на страницата и различните менюта в нея, ОП „Спорт,отдих и туризъм“ получава информация под формата на информационен протокол със следното съдържание: интернет страницата, която ви е препратила; IP-адрес; дата и продължителност на достъпа; информация за браузъра и операционната система, които ползвате.

Информация за Вас се получава само ако я предоставите доброволно, в случаи, че се свържете с ОП „Спорт, отдих и туризъм“ по телефон, електронна поща или чрез формуляра за контакт.

Цели и основание за обработване на личните Ви данни.

Личните данни, които въвеждате в контактната форма или предоставяте по телефона и/или електронната поща, се обработват с цел да се отговори на Вашето запитване.

Правно основание за обработването на данни е легитимният интерес на ОП „Спорт, отдих и туризъм“ да даде отговор на Вашите запитвания като така насърчава и поддържа удовлетвореността на посетителите на тази интернет страница.

Вашите лични данни се обработват единствено и само във връзка с конкретната цел, за която са предоставени и не се обработват по-нататък по начин несъвместим с тази цел.

Предоставят ли се личните Ви данни на трети лица?

ОП „Спорт, отдих и туризъм“ предоставя на трети лица данните Ви само в случаи, изрично регламентирани в законова разпоредба.

Срок на съхранение на личните данни.

Всички лични данни, които Вие предоставяте при запитвания чрез тази интернет страница или по електронна поща, се изтриват най-късно 90 дни след дадения окончателен отговор до Вас. Съхранението за срок от 90 дни произтича от обстоятелството, че в някои случаи може след отговор отново да се свържете по същия въпрос и тогава трябва да може да се позовем на предходната кореспонденция. Опитът показва, че по принцип след 90 дни вече няма обратни въпроси  по повод дадени отговори.

Вашите права по отношение на личните Ви данни обработвани от ОП „Спорт, отдих и туризъм“:

Имате право да изискате достъп до личните Ви данни, коригиране, изтриване или ограничаване на обработването им, да направите възражение срещу обработването, както и право на преносимост на данните.

Всички изброени права не са абсолютни и могат да бъдат ограничени от законодателството при строго определени условия за всеки конкретен случай.

Ако искате да упражните правата си, може да подадете писмено заявление до ОП “Спорт, отдих и туризъм“, бул. ”България” № 79 ет. 3 или да подадете заявление по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

При подаването на заявлението за упражняването на права по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679, ще Ви бъде поискано да се идентифицирате – чрез предоставяне на документ за самоличност, чрез електронен подпис или чрез други методи и средства за идентификация.

Право на подаване на жалба.

Ако смятате, че ОП “Спорт, отдих и туризъм“ обработва Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните на посочените координати.

Също така имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни – гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2; телефон: 02/ 9153 518, интернет страница: www.cpdp.bg; електронна поща: kzld@cpdp.bg.

Бисквитки“

Този Уебсайт използва „бисквитки“ предимно с цел улесняване на ползването на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. Можете лесно да изтриете „бисквитките“ от Вашия компютър или мобилно устройство с помощта на Вашия браузър. Инструкциите за работа или изтриване на „бисквитките“ можете да намерите в меню „Помощ“ във Вашия браузър. Можете да изберете да деактивирате „бисквитките“ или да получавате известие всеки път, когато нова „бисквитка“ се изпраща към Вашия компютър или мобилно устройство. Моля, обърнете внимание, че ако решите да деактивирате „бисквитките“, няма да можете да се възползвате от всички функции. Повече информация за това как функционират „бисквитките“, как да настроите Вашия браузър да не записва „бисквитки“ или да изтрие вече съществуващи такива можете да намерите в Интернет.

ОП “Спорт, отдих и туризъм“ предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да предпази във възможно най-голяма степен Вашите данни от нежелани посегателства и достъп.