fbpx

GO UP

АРХ. ВАСИЛ ДИКОВ

дългогодишен главен архитект на Хасково 
удостоен през 2004г. за големи заслуги към оформяне архитектурния облик на Хасково