fbpx

GO UP

РАБОТНА СРЕЩА ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ЕМБЛЕМАТИЧНИ МАРШРУТИ И ТОЧКИ С НАЙ-ГОЛЯМ ТУРИСТИЧЕСКИ ИНТЕРЕС НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ХАСКОВО

 
Представители от Туристически информационен център – Хасково,
се включиха в работна среща за обсъждане на предложения, за обособяване на 5 емблематични маршрута
с най-голям туристически потенциал, обхващащи територията на областите Хасково, Кърджали и Смолян.
Събитието бе във връзка с изпълнението по проект „Интелигентни маркетингови стратегии за туризма в
трансграничния регион“ (SMS-CBA), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 – 2020”