fbpx

GO UP

СТ.Н.С. ХРИСТОЗ ГЕОРГИЕВ

агроном, научен работник
удостоен през 2007г. за активна научна дейност в областта на тютюнопроизводството