fbpx

GO UP

ЧАРШИЙСКА ДЖАМИЯ (ЧАРШИ ДЖАМИЯ), ХАСКОВО

Наименованието на сградата е свързано с местоположението й – както в миналото, така и понастоящем – в центъра на търговското ядро на града. Сега тя е почти изцяло обградена от плътно долепени до нея дву- и едноетажни търговски сгради и магазини, които до голяма степен я изолират от погледа на минувача.
В миналото тя е била свободностояща като особен интерес представлявали двата значителни по големина фонтана, разположени свободно (извън двора й) на известно разстояние от двете й страни. Една особеност на молитвения салон е, че дългата му ос се явява напречна спрямо посоката на влизането. Таванското покритие е плоскостно. В средата на насрещната стена е разположена михрабната ниша, оформена с релефна рамка. Общо взето интериорът е беден, до голяма степен изменен и модернизиран (премахнати са били дървени тавани, предприето е било измазване и пр.). В нишата е запазен добре характерен стенопис с пейзажни мотиви. Външната архитектура на сградата (с изключение на минарето), е нехарактерна и неизразителна. На южната стена има зазидана плоча с арабски писмени знаци, която е неразчетена.
Работно време:
Петък от 8:00 – 20:00 часа

 

 Местоположение:

град Хасково

 Адрес:

ул. „Отец Паисий“