fbpx

GO UP

ЧАРШИЙСКА ДЖАМИЯ (ЧАРШИ ДЖАМИЯ), ХАСКОВО

Наименованието на сградата е свързано с местоположението й – както в миналото, така и понастоящем – в центъра на търговското ядро на града. Сега тя е почти изцяло обградена от плътно долепени до нея дву- и едноетажни търговски сгради и магазини, които до голяма степен я изолират от погледа на минувача.
 
В миналото, Чарши джамия е била свободностояща, като особен интерес представлявали двата значителни по големина фонтана, разположени свободно (извън двора й) на известно разстояние от двете й страни. Една особеност на молитвения салон е, че дългата му ос се явява напречна спрямо посоката на влизането. Таванското покритие е плоскостно. В средата на насрещната стена е разположена михрабната ниша, оформена с релефна рамка. Общо взето интериорът е беден, до голяма степен изменен и модернизиран (премахнати са били дървените тавани и стените са измазани). В нишата е добре запазен,  характерен стенопис с пейзажни мотиви. Външната архитектура на сградата (с изключение на минарето), е нехарактерна и неизразителна. На южната стена има зазидана плоча с арабски писмени знаци, която е неразчетена.
 Местоположение:

град Хасково

 Адрес:

ул. „Отец Паисий“

Телефон за информация: +359 899 040 098