fbpx

GO UP

ЕСКИ ДЖАМИЯ, ХАСКОВО

Ески джамия претендира да е една от най-старите действащи джамии, строени по нашите земи. Според взиданата над входа й каменна плоча с арабски надпис тя датира от 1394 г. Понастоящем е значително вкопана в земята (навярно поради повдигане, през годините, нивото на околните улици).
 
Сградата е правоъгълна и лежи в малък двор. Входната северна фасада е леко отдръпната от улицата.  Молитвеният салон, със слабо подчертана надлъжна ос, на която отговаря централно поставената михрабна ниша в насрещната стена, е осветен от два реда прозорци. Стените на основното тяло (без дюкяните и стопанските помещения) са дебели 1.00 м. В стопанското помещение, откъдето е достъпно и минарето, е запазена стара дървена решетка. Виждат се и следи от външно изписване (върху дебела стена на основното тяло). Минарето е измазано в бяло – с четириредов сталактитов мотив под викалото.
 Ески джамия е главният действащ молитвен дом на мюсюлманите в града.
 Сградата е регистрирана през 1967 г. в брой 68 на Държавен вестник като паметник на културата с местно значение.
 

Отворено за посещение

Всеки ден: 09:00 ч. – 20:00 ч.
 
 Местоположение:

град Хасково

 Адрес:

ул. „Стефан Караджа“