fbpx

GO UP

ХАСКОВСКА ТРАКИЙСКА ОРГАНИЗАЦИЯ

Тракийци в България се назовават българите живеещи или произхождащи от географската област Тракия, включително нейната Беломорска и Одринска част. В България регионът обхваща приблизително 9 административни области: Бургас, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Ямбол и Хасково.
Хасковската тракийска организация съществува от 1919 година, но официално е създадена след IV редовен събор през 1920 година, когато в цялата страна започват да се създават културно-благотворителни дружества на тракийските бежанци. Хасковското дружество е едно от първите и обединява близо 6000 души. Организацията е една изключително активна. Неин пръв председател е Коста Георгиев, издигнал се по-късно до ръководител на националното движение на тракийските бежанци. Организацията съществува и работи до 1934 година, когато е разтурена по закона за забрана на политическите партии. По-късно е възстановена като културно-благотворително дружество, в каквато форма съществува и до днес под името Тракийско дружество „Георги Сапунаров”, Хасково.