fbpx

GO UP

ШАТУРА, РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

Шатура е основан през 1423г., но получава статут на град през 1936г. Административен център е на Шатурски район, заемащ югоизточната част на Московска област. Разположен на площ от 270 000 ха, Шатурски район наброява население от 71 000 души, 33 000 от които живеят в град Шатура.

Шатурски район е изключително богат на водни и горски ресурси. Тук се намират най-големите естествени водоеми на Московска област – езерата Святое, Дубовое, Белое и Черное-Бордуковское.

Промишлеността е водещ отрасъл в развитието на града и района, където работят над 60 предприятия в областта на енергетиката, дървообработването, мебелното производство, производството на лазерно оборудване и др.

Добре развито е селското стопанство. Произвеждат се различни зърнени култури, картофи, плодове.

В Шатурски район работят два научно-изследователски института – в областта на лазерните и информационни технологии, термодинамиката и енергетиката.

Споразумението за побратимяване между Хасково и Шатура е подписано на 27.05.2008г.

www.shatura.ru