fbpx

GO UP

ДИМЧО АЛАДЖОВ, АРХЕОЛОГ

Димчо Василев Аладжов е роден на 14 март 1930 г. в семейството на български офицер. Завършва гимназия в Хасково през 1951 г. През 1957 г. завършва Софийски университет “Свети Климент Охридски” – специалност “История, археология и музейно дело”. През август 1957 г. започва работа в създадения пет години по-рано Окръжен исторически музей като пръв уредник на отдел “Археология”. Така започва неговият творчески път на археолог и създател на археологическия отдел в музея – 33 години, отдадени на проучване и популяризиране на древната история на Хасково и Хасковския край. Началото е трудно – усилена проучвателска и събирателска работа. Първите сондажи и разкопки са в Хасково през лятото на 1958 г. в местността “Хисаря”. До 1961 г. са извършени пълни разкопки и проучвания на средновековната крепост (ІХ-ХІV в.) и некропол (ХІІ-ХІV в.) в Хасково. Това е първата средновековна българска крепост на юг от Балкана, на която са направени научни разкопки. Успоредно с това, още от 1958 г., започват разкопки и на тракийски надгробни могили в окръга, а през 1960 г. – на още три при Хасково, с. Меричлери и с. Любеново, като при последната се разкрива и богат средновековен некропол.
60-те години на ХХ в. бележат нов етап в археологическите проучвания в окръга – започват разкопките на Минерални бани – средновековната крепост ”Свети Дух”, селище и няколко некропола в този район. Следват – Тракийското светилище на нимфите и Афродита при с. Каснаково през 1970 г. Поставя се началото на дългогодишни археологически разкопки в района на днешния Симеоновград – селищна могила и средновековна крепост. Така постепенно се разширяват и задълбочават археологическите изследвания на Хасковския край, а фондът на отдела се обогатява непрекъснато с ценни и интересни находки и паметници от праисторията до Средновековието.
Паралелно с разкопките Димчо Аладжов извършва и една изключителна родолюбива дейност за възстановяване на редица археологически паметници – част от стените и двете кули на крепостта при с. Мезек, укрепване останките от Хасковската крепост, възстановяване на текетата при селата Богомил и Текето, светилището на нимфите и Афродита, тракийската гробница при с. Мезек. Изготвени са проекти за възстановяване на крепостите в Хасково, Минерални бани и Симеоновград. Така, година след година, с пълното посвещение на археологията и древната история на Хасковския край, продължават сондажни проучвания и разкопки на територията на целия Хасковски окръг. Създадени са солидни фондове на отдела и през 1980 г. е завършена постоянната експозиция “Археология” на Окръжния исторически музей – Хасково, която проследява поселищния живот от VІ хилядолетие преди Христа до падането на страната под османска власт с отделна зала, която представя колекцията от български средновековни накити.
Непрекъсната работа по археологическите обекти в региона, съвместно с националните институции и изследователски експедиции получават завършен вид в обнародваните статии, сборници, доклади на национални и международни конференции, дипляни и други рекламни издания на музея. В резултат на това за три десетилетия Димчо Аладжов публикува стотици изследвания и статии. Плод на неговата неуморна творческа и професионална работа и авторитет сред археологическата колегия в страната е организирането в Хасково на значими научни форуми. През 1980 г. в града се провежда поредната национална археологическа конференция, през 1986 г. – Международен симпозиум “Християнството в българските земи”, а през 1990 г. – Симпозиум “Родопи”.
Едва ли бихме могли тук да споменем стотиците изложби, статиите във вестниците, лекциите и изданията за популяризиране на археологическото наследство сред широката общественост и усилията за консервация и реставрация на недвижимите паметници в Хасковския край.
Макар и отдаден на своята любов към археологията, той живее с ритъма на всеки настоящ ден, с ежедневието на своя град. В началото на 80-те години Димчо Аладжов е общински съветник.
Удостоен с орден “Кирил и Методий” – ІІ степен в навечерието на 24 май 1973 г., с юбилеен медал “1300 години България” и през 2002 г. – със званието “Почетен гражданин на Хасково”.
Ирко Петров – археолог