fbpx

GO UP
Image Alt
  /  The Kirkov’s School

The Kirkov's School

 

CLOSED

Useful information

Location
str. "Tsar Osvoboditel" 10, 6300 g.k. Uchilishtni, Haskovo
Contacts
+359 38 624 501; +359 879 104 475